Utforma säkerhetsdörrar

Säkra lägenhetshuset med en ny säkerhetsdörr. Äldre byggnader, exempelvis från 20- och 30-talet kan vara bra att byta ut eftersom dessa ofta är dåligt isolerade. Det kan innebära att det släpps in mycket kyla som gör trapphuset kallt och ogästvänligt. I många fall krånglar även gamla lägenhetsportar när årstiderna skiftar och temperaturen går från varmt … Read more…

Ombildning av hyresfastighet

Det går att se trender inom det mesta på fastighetsmarknaden. Prisökningar i ett område ger ofta upphov till beslut som går i en viss riktning, medan prisras och osäkra politiska situationer kan initiera val som går ut på att förebygga utmaningar. I Sverige har bostadspriserna haft en stark uppgång under flera år. Priserna för bostadsrätter … Read more…