Ombildning av hyresfastighet

Det går att se trender inom det mesta på fastighetsmarknaden. Prisökningar i ett område ger ofta upphov till beslut som går i en viss riktning, medan prisras och osäkra politiska situationer kan initiera val som går ut på att förebygga utmaningar. I Sverige har bostadspriserna haft en stark uppgång under flera år. Priserna för bostadsrätter … Read more…