Avfuktning på vinden

Att avfuktning behövs på vinden är en effekt av att många svenskar isolerat vinden för att spara energikostnader. Att föra bort fukt från vinden är viktigt för att förhindra mögel och fuktskador i ditt hus. I en normal villa så kan uppemot en femtedel av värmen i huset gå till spillo genom vinden. För att … Read more…

Utforma säkerhetsdörrar

Säkra lägenhetshuset med en ny säkerhetsdörr. Äldre byggnader, exempelvis från 20- och 30-talet kan vara bra att byta ut eftersom dessa ofta är dåligt isolerade. Det kan innebära att det släpps in mycket kyla som gör trapphuset kallt och ogästvänligt. I många fall krånglar även gamla lägenhetsportar när årstiderna skiftar och temperaturen går från varmt … Read more…

Ombildning av hyresfastighet

Det går att se trender inom det mesta på fastighetsmarknaden. Prisökningar i ett område ger ofta upphov till beslut som går i en viss riktning, medan prisras och osäkra politiska situationer kan initiera val som går ut på att förebygga utmaningar. I Sverige har bostadspriserna haft en stark uppgång under flera år. Priserna för bostadsrätter … Read more…