Begagnad elektronik på nätet

Marknaden för begagnad elektronik ökar ständigt! En viktig fördel med att köpa begagnat är att man kan spara mycket pengar, då prisskillnaden mellan nytt och begagnat kan vara stor. Man kan också på ett viktigt sätt bidra till klimatmålen genom att förlänga livet på elektronikprodukter och på så vis minska nyproduktion och elektronikavfall. Billigare och … Read more…

Olika typer av aluminiumbåtar

Aluminiumbåtar blir mer och mer populära och allt fler väljer att investera i en båt av denna typ. Särskilt för fiske lämpar sig aluminiumbåtar riktigt bra. Ofta är designen mycket enkel och båten är hållbar men samtidigt lätt, vilket gör den behaglig att navigera och enkel att hantera. Det finns flera olika typer av aluminiumbåtar … Read more…

En interim CIO är en tillfällig IT-chef

En interim CIO är en Chief Information Officer (CIO) som är anställd på tillfällig basis. Det är vanligt att företag tillsätter en sådan befattning under ungefär ett halvår till två år. Det rör sig med andra ord om en tillfällig IT-chef som anställs under en begränsad tidsperiod. Det finns flera olika situationer då en interim … Read more…

Lagerbolag påskyndar processen att starta bolag

Allt fler svenskar kommer till insikten att arbetsmarknaden har förändrats på senare år. Anställningstryggheten är inte längre lika stark och påtaglig som den tidigare var. Inte heller de förmåner som många arbetsgivare erbjuder sina anställda är vad de borde vara. Det har dessutom blivit allt mindre riskfyllt och krångligt att starta bolag, inte minst tack … Read more…

e-IDV

Att alla människor har en identitet är givet, men precis vad en identitet består av är kanske inte lika självklart. En identitet är kanske framförallt något som varje individ definierar för sig själv och identiteter är på så sätt självupplevda. Men en identitet är dessutom något som kan definieras i termer, och särskild information behöver … Read more…

Varför preferensaktier?

Man brukar säga att fördelen med “preffar” är att de ger förtur till utdelningen. Men vad är preferensaktier egentligen och vilka är deras fördelar? En preferensaktie är egentligen lite vilseledande när man ser till namnet. Det är på sätt en hybrid mellan en aktie och en obligation. Den har högre utdelning än en obligation men … Read more…

Välja webbyrå som jobbar i WordPress

Det finns flera punkter som avgör viken webbyrå som bör väljas när webbplatsen ska byggas. En är vilket CSS-system de bygger med. Det system som är vanligast över hela världen är WordPress och det finns därmed flera fördelar med att ha en hemsida byggd med detta publiceringsverktyg. WordPress låser dig inte till en webbyrå En … Read more…