Organisera konferens nära Stockholm

 Att hitta rätt konferensanläggningar är en konst som kräver en hel del insikt i hur en konferens fungerar och vad man skall tänka på inför bokning av en sådan. Vi har kartlagt många av de bästa konferensanläggningarna i Sverige, och kan rekommendera förstklassiga lösningar för er konferens!

Alla företag har sin högst egna bild av hur en bra konferens skall vara och hur man skall nå upp till deltagarnas alla förväntningar och krav. Det är viktigt att man tar med allting i beräkningarna när man skall boka konferensanläggningar och det är lätt hänt att man glömmer en eller flera saker. För att underlätta valet av konferensanläggningar har vi tagit fram en lista på frågor som är viktiga att komma ihåg innan man bokar anläggning.

 • Hur lång resväg kan ni tänka er?
  Till detta kommer också tankar om hur ni skall ta er till konferensen.
 • Vill ni befinna er lantligt eller i centrum?
  Aktiviteter och restaurang bli viktiga delar i detta.
 • Finns behov av handikappanpassning?
  I vissa fall kan detta ordnas och rum väljas för att täcka ert behov.
 • Har någon av deltagarna allergier mot någonting?
  Detta gäller både område (hästar etc.), sänglinnen (dun-fritt), och kost.
 • Specialkost
  Vegetariska rätter, Kosher, Halal, Glutenfritt etc.

Dessa förslag handlar strikt om valet av konferensanläggningar. Därtill kommer en rad beslut grundade på vad för typ av konferens ni vill hålla. Är det möten och utveckling av potential hos kollegor som är viktigt, bör man välja konferensanläggningar med rätt lokaler för detta. Kanske behöver man boka upp konferensrum etc. god tid i förväg?

Teambildning

Är syftet att bygga relationer och etablera god kontakt mellan medarbetare och styrelse, ledning och ägare, kanske det är andra behov man skall sätta i första rummet. Dessa frågor är viktiga för att hitta rätt miljö och förutsättningar för att nå det resultat ni efterfrågar. Om man har en tydlig bild av hur man vill att resultatet skall se ut, har man större förutsättningar att lyckas med det man vill, som vid alla beslut och investeringar.

Allt fler väljer att boka in sina konferenser i stan. Detta medför en hel del fördelar vad gäller restider och närhet till ett stort utbud aktiviteter. För de som reser långt för att komma till de konferensanläggningar man bokat, är det ofta enkelt att ta sig till en central konferens. Det finns en uppsjö lantliga alternativ som inkvarterats i slott och äldre byggnader. De svenska konferensanläggningar som är avsides belägna, är ofta av mycket god standard med stor restaurang och SPA avdelningar. Allt är som sagt en fråga om vad man är ute efter som kund. För att hitta rätt i djungeln av konferensanläggningar bör man se till att hitta ett alternativ som tilltalar alla inblandade och som bidrar till att man får ut det man önskar av konferensen. Många gånger är en konferens en slags höjdpunkt i tillvaron för de som följer med som deltagare, och när man som arbetsgivare bjuder till konferensanläggningar, vinner man ofta en hel del energi och vilja i verksamheten.

Konferens för internationella gäster

Det finns många argument för att hålla sin konferens i närheten av flygplats eller andra kommunikationer. I takt med att vi har en allt mer globaliserad värld, är det många som väljer att samla kollegor från olika kontor när det skall hållas möten. För att minska restiden och kunna gå in för att nå framåt, är det bra med en lokal som är nära tillgänglig för samtliga. Arlanda är Sveriges största flygplats och ett naturligt val om det kommer gäster från andra städer och länder till Stockholm. För att hitta intressanta lokaler finns hemsidor där besökare får en handfull utvalda tips på anläggningar med gott rykte och bra resvägar till flygplats och kontinent.

Kick-off

Vanligtvis håller man konferens i samband med att man skall ta fart i ett nytt projekt eller för att komma tillrätta med brister i verksamheten. Att hålla möten och konferenser i en vacker omgivning kan ofta göra att man orkar lite mer och engagerar sig. Miljöombyte är oerhört viktigt för att man skall hitta inspiration och kunna bidra till förbättring av verksamheten man arbetar i. För många har konferens varit en del i lösningen när man inte kommer förbi ett eller annat hinder. Kompetensen är i allmänhet stor bland medarbetarna, och för den som vågar bjuda in samtliga och diskutera lösningar, finnas ofta en hel del vinster.

Man bör se en visit på konferensanläggningar som en större investering som bör behandlas som en sådan! Utgifter är rena kostnader, medan investering är en satsning som man söker vinna så mycket som möjligt på. Att noga gå igenom vilka behov och önskemål man har för sin konferens, desto större avkastning kan man få ut av den investering som är aktuell.

Konferenser nu och då

Konferenser ser inte ut som de gjorde för några årtionden sedan. Då handlade konferenser till stor del om miljöombyte och om att få komma iväg på arbetsgivares bekostnad. Nu är situationen en helt annan och man kan ofta se konferenser som en möjlighet att arbeta tillsammans eller komma tillrätta med problemanhopningar eller beslut som tarvar koncensus. Varför inte bjuda medarbetare och kollegor på en upplevelse som bidrar till allas välbefinnande? Det kan vara en satsning som verkligen förändrar!