Skippa stambytet – välj relining i Trelleborg

Visste du att såväl hela ditt avloppssystem som mindre delar av dessa kan relinas? Till skillnad från vid ett stambyte behöver inte heller ytskiktet bilas upp. Därmed kan du göra en såväl kostnadsmässig besparing som en miljömässig sådan genom att inte byta stammarna. Kontakta istället en konsult inom relining i Trelleborg för ett smidigare alternativ!

Utför relining i Trelleborg istället för att byta stammarna

Det finns goda skäl att överväga en relining istället för ett stambyte:

  • Ett stambyte är omständigt och kostsamt. Som du kanske känner till går ett stambyte ut på att riva ut rören i en byggnad helt och hållet. Därefter läggs ett nytt tätskikt och arbetet blir därför omfattande. Till råga på allt är de lägenheter där arbetet utförs mer eller mindre obeboeliga tills det slutförts. Både badrummet och även delar av köket kan nämligen behöva rivas upp.
  • Relining är ett billigare och smidigare alternativ. När du tar in en konsult inom relining i Trelleborg ser processen väldigt annorlunda ut jämfört med vid ett stambyte. Då lämnas nämligen tätskiktet orört och rören byts inte ut utan renoveras istället. Det gör att det både går fortare att utföra detta underhållsarbete och det blir dessutom billigare. Som om inte detta vore nog blir det även mer bekvämt för de boende i fastigheten.
  • Relinade rör håller längre. Gamla och slitna rör som relinas får nytt liv och en längre hållbarhet. Faktum är att tester i labbmiljö har visat att relining i vissa fall kan ge rören en ny förväntad livslängd på uppemot 50 år. Det betyder att stambytet i sådana fall kan skjutas på framtiden med flera decenniers marginal.
  • Ibland är det inte möjligt att relina. Eftersom de gamla byggmaterialen och rören lämnas där de är blir arbetet dessutom mer miljövänligt. Ibland kan dock vissa rör vara i så dåligt skick att det inte är värt att relina. Då är istället det enda rätta att byta ut stammarna. Om så är fallet rekommenderar din konsult inom relining i Trelleborg dig att ordna med ett stambyte. Detta efter att ha gjort en inledande undersökning av rörstammarna i fastigheten.

webmaster