En interim CIO är en tillfällig IT-chef

En interim CIO är en tillfällig IT-chef

En interim CIO är en Chief Information Officer (CIO) som är anställd på tillfällig basis. Det är vanligt att företag tillsätter en sådan befattning under ungefär ett halvår till två år. Det rör sig med andra ord om en tillfällig IT-chef som anställs under en begränsad tidsperiod.

Det finns flera olika situationer då en interim CIO skulle kunna kallas in tillfälligt för att leda ett företags IT-organisation. Dessa är några exempel på sådana situationer:

  • Företagets ordinarie CIO har gått i pension.
  • Hen har gått till ett annat företag.
  • CIO:n har befordrats eller fått en annan tjänst internt på företaget.

Det kan även finnas mindre uppenbara anledningar till att ett sådant behov uppstår. Till exempel kan det bero på att den ordinarie CIO:n har gått på föräldraledighet eller av annan anledning plötsligt blivit otillgänglig.

Oavsett av vilken anledning personen ifråga inte längre är tillgänglig finns det en lucka att fylla i organisationsschemat. Om det inte finns någon biträdande CIO tillgänglig att ta dennes plats, kan det vara aktuellt att ta in en interim CIO tills dess att befattningen har tillsatts med en ordinarie person. Den tillfälligt anställda CIO:n kan även tillsättas för att tillfälligt understödja en CIO som nyligen har anställts på permanent basis.

Tacksamt att vara interim CIO

Vanligtvis anställs en interim CIO för att fylla luckan mellan en avgående CIO och en framtida sådan. Detta är den vanligaste funktionen för en interimschef. Därför behöver en sådan person kunna ta sig an en pletora av specifika affärsmässiga och teknologiska behov som det aktuella företaget kan tänkas ha för stunden.

Det finns flera fördelar med att vara en interim CIO. Det är nämligen ofta kostsamt att anställa en sådan och som interimschef är man bara anställd under en begränsad tidsperiod. Ofta ges den tillfälliga chefen en tydlig målsättning och ett färdigt tidsschema som krävs för att uppnå ett projektmål. Det kan därför kännas tacksamt att efter en tid kunna överlämna projektet eller IT-organisationen i ett bättre skick till den nya, permanenta CIO:n. Under den tidsbegränsade resans gång har man som interimschef dessutom ofta tillgodogjort sig värdefull(a) kunskaper och färdigheter.

admin