En interim CIO är en tillfällig IT-chef

En interim CIO är en Chief Information Officer (CIO) som är anställd på tillfällig basis. Det är vanligt att företag tillsätter en sådan befattning under ungefär ett halvår till två år. Det rör sig med andra ord om en tillfällig IT-chef som anställs under en begränsad tidsperiod. Det finns flera olika situationer då en interim … Read more…