e-IDV

e-IDV

Att alla människor har en identitet är givet, men precis vad en identitet består av är kanske inte lika självklart. En identitet är kanske framförallt något som varje individ definierar för sig själv och identiteter är på så sätt självupplevda. Men en identitet är dessutom något som kan definieras i termer, och särskild information behöver finnas med i en persons identitetshandlingar för att de ska vara giltiga. Samma gäller verifiering av elektroniska identitetshandlingar, även kallat e-IDV. Detta är en digital tjänst som kan användas av företag för att säkerställa och verifiera att personer är vem de säger sig vara. 

Hur fungerar e-IDV?

Att använda sig av e-IDV är otroligt smidigt eftersom en identitetskontroll kan ske över internet. Denna process är automatiserad av ett datorprogram vilket innebär att de som använder sig av tjänsten inte behöver anstränga sig för att verifiera personers identitet – datorprogrammet gör det på egen hand. Själva verifieringen går till som så att personliga uppgifter av personer kollas upp, däribland:

  1. Namn
  2. Address
  3. Födelsedatum
  4. Nationellt ID, som exempelvis personnummer som används i Sverige

Programmet använder sig av flera datakällor för att se om de angivna uppgifterna överensstämmer med de uppgifter som finns i nationella register. Detta är såklart endast möjligt med tillgång till de största och mest tillförlitliga databaserna. Därför är processen allt ifrån simpel, utan avancerad teknologi och rätt källor arbetar för att få fram resultat. Om de angivna uppgifterna är samma som uppges i nationella register så kan en persons identitet räknas som verifierad. På sidan https://zignsec.com/products/register-checks/ kan man läsa mer om hur detta går till. 

Användning av e-IDV

Uppkomsten av e-IDV har revolutionerat marknaden. Från att behöva anställa arbetare som kan verifiera personers identitet, kan nu en dator göra samma arbete på en mycket kortare tid. Dessutom krävs inga fysiska platser för att detta ska ske, utan allt sker på nätet med ett klick. Eftersom verifiering av identitet är en viktig del för många företag, finns det många som drar nytta av tjänsten e-IDV. De största kunderna för denna tjänst är kanske framförallt banker och andra finansiella aktörer. Det är nämligen i denna bransch som identitetsstöld är som vanligast. Men även andra företag, som försäkringsbolag, advokater och fastighetsmäklare kan använda sig av denna teknik för att lättare säkerställa sina kunders identitet. 

admin