e-IDV

Att alla människor har en identitet är givet, men precis vad en identitet består av är kanske inte lika självklart. En identitet är kanske framförallt något som varje individ definierar för sig själv och identiteter är på så sätt självupplevda. Men en identitet är dessutom något som kan definieras i termer, och särskild information behöver … Read more…