Vem berörs av arbete nära väg?

Vem berörs av arbete nära väg?

Alla Sveriges kommuner strävar efter att skapa en säker arbetsmiljö vid arbeten nära väg. Arbetsmiljön ska vara säker både för de som jobbar på vägarbeten och för trafikanterna. Det finns ingen lag som reglerar exakt hur arbete nära väg ska gå till men det finns många skrifter och riktlinjer som man kan följa för att minska risken för att några skador ska uppkomma. När man utför arbete nära vägar och gator blir många olika människor berörda. Arbetarna som ska utföra vägarbetet, trafikanter men också de som bor nära vägen.

Hur planera arbete nära väg?

Innan att arbete nära väg påbörjas bör man göra noggranna analyser där man tar hänsyn till en rad olika faktorer. Man måste identifiera vilka grupper som kommer att beröras av vägarbetena och man måste se till att skapa en så säkert arbetsplats som möjligt för vägarbetarna. Man ska göra sitt yttersta för att skydda dem från att bli påkörd av en bil men man ska också försöka skydda dem mot buller, avgaser och dålig luft som det gärna blir på arbeten nära väg. Det bästa är om man kan utföra arbeten nära väg utan någon förbipasserande trafik alls.

Hur kan man öka säkerheten vid arbete nära väg?

För att kunna uppnå optimal säkerhet vid arbete nära väg så är det A och O att trafikanterna noga följer de anvisningar som de får. Det är också viktigt att vägskyltar är placerade på ett sådant sätt att de inte går att misstolkas och att de ger en entydig information. Ibland måste man leda om trafiken men innan man tar beslut om detta så bör man noga analysera vilka problem som kan uppstå på vägen dit man leder trafiken. Målet måste hela tiden vara att inte försämra säkerheten för fotgängare och cyklister när man leder om trafik.

Riskbedömning vid arbete nära väg

När man ska inleda arbete nära väg så ska först en riskbedömning göras. Det innebära att man studerar vägområdet och listar eventuellt risker som finns. En riskanalys ska innehålla de åtgärder som måste tas för att arbetsmiljön ska bli så trygg och säker som möjligt, inte bara för de personer som ska utföra arbetet nära väg men också för de förbipasserande. Om man inte kan leda om trafiken till en annan väg så måste man leda om trafiken på ett betryggande avstånd från vägarbetet. Om de är dåligt väder med dis och dimma bör man inte utföra något arbete nära väg.

admin