Hållbar fastighetsförvaltning

Det finns en viktig debatt om hållbar skötsel och produktion oavsett vad frön bransch och inriktning det gäller. Vad som är att anse som hållbart är dock föremål för förändring och man kan inte utan vidare fastslå vad som kommer att anses som hållbart inom några år. Inom hållbar fastighetsförvaltning ser man till en rad olika faktorer och jobbar kontinuerligt med att göra vad man kan för att effektivisera alla delar av verksamheten. Varför hållbar fastighetsförvaltning sticker ut som extra viktigt område, är för att man här kan se en rad olika arbetsområden och moment. Få branscher har samma diversitet som fastighetsbranschen där allt ifrån konstruktion till renovering, transport och personalfrågor kommer i spel. Även om man inte kan slå fast vad som är hållbart och inte, kan man med säkerhet säga att rätt väg handlar om att med givna kort göra vad man kan. Skulle det komma bättre motorer eller redskap vid ett senare tillfälle kommer dessa naturligtvis att implementeras i en hållbar verksamhet.

Inte bara miljö

Det är ofta en renodlad miljöaspekt som tas upp när man samtalar om hållbarhet. Förvisso utgör koldioxid och fossila bränslen en viktig del av arbetet, men det är en balans som gör en verksamhet hållbar. Detta handlar delvis om miljöaspekten men lika mycket om hur man jobbar med och för sin personal. Ett hållbart företag skall inte bränna slut på vare sig miljöresurser eller personal. Vanligtvis kan man hitta en rad förbättringsområden som ökar verksamhetens hållbarhet. Inom hållbar fastighetsförvaltning är det ett arbete som får ta tid och som inte bör ses ur ett kortsiktigt perspektiv. Allt inom hållbarhet har en horisont längre fram än andra satsningar och man kan sällan räkna vinsterna i rena kronor under ett kalenderår. Det handlar till stor del om hur man effektiviserar genom att minska svinn och belastning.

Företag som jobbar med hållbar fastighetsförvaltning har en tendens att förbättra och stärka upp verksamheter i grunden. Allt ifrån att erbjuda klimatsmarta transporter till att ge mervärde för konsumenten har sin roll i en hållbar tillväxt. Att man vidare kan bli attraktiv som verksamhet för att man ser till helheten, är en bonus.

admin