Snabb expansion

Även om Sverige kan tyckas ligga långt bort från kontinenten och de större städer som dikterar villkoren för digital marknad, har vi en av världens högsta antal bredbands-abonnemang per capita. Man talar allt som oftast om någonting som kallas bredbandspenetration. Detta innebär hur stor andel av invånarna som har tillgång till en snabb uppkoppling via bredband. De nordiska länderna har länge varit i övre skiktet och många gånger också högst upp av alla länder. Detta syns bland annat inom uppstartsföretag.

Den digitala utvecklingen har gått snabbt och för svenskarna har internet blivit någonting som man nästan kan förutsätta att alla kan få tillgång till. Även om man nu inte skulle ha en telefon eller en dator som man kan använda för att komma ut på internet, kan man gå till it-fik eller till en station var det finns tillgång till uppkoppling och datorer.

Internet i undervisning

Skolundervisningen bygger ofta på tillgång till internet, i vilket fall när man studerar på universitet och högskola. Detta är kanske också någonting som bidrar till den snabba expansionen av internetuppkopplingar och kunskap. Det är svårt att klara sig i det moderna samhället om man inte har tillgång till uppkoppling och man kan få svårt att gå tillbaks till att inte använda datorer när man väl inrättat vardagen efter detta.

admin