Så mycket kan målaren tjäna på att ligga i topp

Så mycket kan målaren tjäna på att ligga i topp

Är det viktigt för en målare att ha förstaplaceringen på Google? Är det värt att betala för jobbet som krävs för att få denna placering? Ger det så mycket mer jobb? Det är relativt lätt att räkna ut.

För målare, och andra hantverkare, finns självklart en rad olika vägar för effektiv marknadsföring. En del satsar kraftigt på att synas på förstaplatsen på Google. Ett arbete som kan ge en enorm skjuts framåt för ett företag.

Lokala sökningar skapar snabba offerter

Om en person söker en målare i Stockholm via Google är sannolikheten mycket stor att personen kommer besöka de tre första sidorna som presenteras. Det är även stor sannolikhet att personen kontaktar flera av dessa målare för att kunna få offert på arbetet, målarenstockholm.se har sett en tydlig trend av detta.

Det betyder inte att just det företaget i Stockholm kommer att anlitas men i alla fall att kontakt tas. Kontakt är ändå första steget för en offert som i sin tur kan ge jobb.

När det kommer till ”lokala sökningar” är människor generellt snabba att ta kontakt. Med lokala sökningar menas att man söker exempelvis efter ett tjänsteföretag inom ett specifikt område.

Hur många målningsuppdrag kan det ge?

Det är enkelt att se hur många som i genomsnitt söker på ett ord/en fras. I detta fall kan man vi räkna med att 1000 personer söker efter en målare som kan utföra jobb i Stockholm varje månad.

Statistiskt är det ungefär 40 – 50 % som väljer att besöka första resultatet på Google. Vi räknar därmed att denna målare skulle få 500 besökare per månad.

Här får man komma ihåg att de som besöker sidan till stor sannolikhet är helt nya kunder och inte någon som tidigare redan använt företaget. Skulle de redan anlitat denna målare skulle de ju lika gärna kunna kontaktat dem direkt utan att först söka efter en ny målare på internet.

Nästa steg är att se på hur många offerter som efterfrågas per besökare. Är det i snitt var femte besökare som ber om offert skulle det innebära ca 100 offerter i månaden. Sista steget är att se hur många jobb som det blir utifrån antalet offerter. Om de statistiskt får ett jobb per fem offerter skulle en förstaplacering ge 20 nya jobb – per månad.

admin