Ombildning av hyresfastighet

Ombildning av hyresfastighet

Det går att se trender inom det mesta på fastighetsmarknaden. Prisökningar i ett område ger ofta upphov till beslut som går i en viss riktning, medan prisras och osäkra politiska situationer kan initiera val som går ut på att förebygga utmaningar. I Sverige har bostadspriserna haft en stark uppgång under flera år. Priserna för bostadsrätter i större städer har fått en historisk upptrend som inte går att bortförklara. Detta har resulterat i att många valt att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. För att kunna få till stånd en sådan förändring krävs stort engagemang och viss uthållighet. Det är inte någonting som går över en dag, men tids nog kan det innebära stora ekonomiska fördelar. Naturligtvis förutsatt att man gjort rätt i sin kalkyl och har prisförändringarna med sig över tid.

Billigare förvärv av bostadsrätt

Det finns en rad ekonomiska fördelar när det gäller ombildning av hyresrätt. Bland de olika vinster som kan nämnas finns det faktum att man vanligtvis tillåts köpa sin bostadsrätt för omkring 75 % av marknadsvärdet. Förutsatt att priset håller i sig, eller stiger, har man snabbt gått med vinst. Detta kan i vissa fall ge upphov till försäljning av bostadsrätter direkt efter ombildning av hyresrätten. Det är dock inte någonting som skadar föreningen. Orsakerna till att man vill ombilda en hyresfastighet till bostadsrätt varierar. Arbetet som föregår en ombildning är dock oförändrat.

Bland orsakerna till att man erbjuds köpa under marknadspris hör att ingen skall behöva stå för den initiala kostnad som annars följer när man köper en bostad. Denna regel gäller för alla som har en hyresrätt i fastigheten vid ombildningen. Intresset för hyreskontrakt i hus som skall ombildas kan därför tidvis vara av stort intresse.

Behövs konsensus?

Det enkla svaret är nej. Inget konsensusbeslut bland hyresgäster krävs för att en ombildning skall kunna initieras. En majoritet som uppgår till 2/3 av alla hyresgäster är dock en förutsättning. När man bildat en bostadsrättsförening kan man påbörja arbetet med att driva frågan praktiskt. Den som bor i fastigheten och som inte har möjlighet att vara med på ombildningen, kan heller inte sägas upp. Det finns tydliga regler för vad som gäller vid en ombildning och alla som vill fortsätta hyra kan göra så. De hyr i dessa fall av bostadsrättsföreningen. Att hyra ut lokaler och lägenheter som bostadsrättsförening är vanligt. I större städer är det ofta nedervåningen som hyrs ut till näringsverksamheter för att stabiliera ekonomin i bostadsrättshuset.

Att förstå sig på allt vad som gäller vid en ombildning är inte lätt men en sida som https://www.ombildningskonsultstockholm.se/ kan hjälpa dig att komma över trösklarna.

admin