Derivat och börsbehandlade produkter

Det finns många börsbehandlade produkter på marknaden och det kan innefatta allt ifrån fonder till råvaror. Den här typen av investeringsalternativ kallas även för Derivat och innebär att man kan tjäna pengar på att marknaden både går upp och ned. Dessutom kan man aldrig förlora mer pengar än vad man själv har investerat. En börshandlad produkt är en investeringsprodukt som istället för att följa marknaden, följer ett företag eller en tillgångs värde. Detta kan vara exempelvis ädelstenar eller fastigheter. Det är särskilt viktigt att läsa på ordentligt om man vill investera i börsbehandlade produkter snarare än de mer traditionella värdepapperna.

Börshandlande fonder

Börshandlande fonder förkortas ETF (Exchange Trader Funds) och kan lättast förklaras som fonder som har inriktning mot, och påverkas av, ett specifikt område, land eller andra sektorer. Börsbehandlade fonder har ofta lägre avgifter än klassiska fonder och kan, tillsammans med certifikat och warranter, skapa en exponering till produkter som annars inte skulle kunna handlas med, exempelvis valutor eller olja.

Att vara kort eller lång

Att vara lång inom den här typen av investering betyder att man tror att värdet i en börsbehandlad produkt kommer att stiga och att vara kort innebär att man tror att värdet i en produkt ska istället ska falla. Det går att investera både på ett kort sätt och ett långt sätt och på så vis kan man tjäna på att marknaden sjunker i värde.

När man börjar handla med börsbehandlade produkter så är det viktigt att förstå de högre riskerna som denna handel medför, det är betydligt mer riskabelt än både aktier och fonder. Produkterna är även mycket mer komplicerade än andra värdepapper och innan man får börja handla med börsbehandlade fonder eller certifikat så måste man genomgå en passande bedömning som måste bli godkänd. Det är bra att även läsa på om finansiella instrument som har med börshandlande produkter att göra för att bättre förstå hur det fungerar.

admin