Ville Carlssons Åkeri AB

Detta transportföretag med sin bas i Östersund är ett litet företag och har för tillfället 35 anställda. De kör transporter av varor och diverse gods. Åkerier som detta är normalt vidare anslutna med en transportfirma som de utför arbeten åt när de behöver en transport. Åkeriet står för fordonen, och företag som exempelvis Schenker för uppdragen.

Östersunds näringsliv

Östersund domineras av småföretag som Ville Carlssons Åkeri. Staden är centrum för handeln i regionen och är en knutpunkt med flera hundra affärer. Detta gör att Östersund har fler butiker än det finns underlag för i området. Ett flertal butiker riktar sig därför till kunder i övriga städer. Effekten av större distanshandel innebär stadiga uppdrag för åkerier som distribuerar varor.

Ville Carlssons Åkeri AB

Åkeriet hittar du på adressen:
Fagerbacken 66,
831 48 Östersund, Sverige

För att komma i kontakt med Ville Carlsson Åkeri, ring +46 63 10 19 05
Vidare info hittar du med deras organisationsnummer 556193-2996

admin