Hitta och hyr lediga butikslokaler i Stockholm

Hitta och hyr lediga butikslokaler i Stockholm

Är du på jakt efter lediga butikslokaler i Stockholm inför etableringen av din nya butik? Om så är fallet känner du säkert redan till att just lokalhyran ofta är en av de största driftskostnaderna för en butik. Därför krävs noggrann planering, omsorgsfullt övervägande samt en träffsäker budget för att finna en lokal som motsvarar företagets lokalbehov utan att spräcka budgeten.

Dessa är våra bästa tips för att underlätta jakten på lediga butikslokaler i Stockholm:

  1. Sätt en konservativ budget.
  2. Fastställ behovet av ytor i lokalen.
  3. Gör ett urval med fyra till fem potentiella objekt.
  4. Utvärdera de olika objektens lägen.
  5. Förhandla fram ett fördelaktigt avtal och glöm inte att läsa det finstilta.

Här kommer vi dock att fokusera på det fjärde steget: utvärderingen av objektens lägen.

Utvärdera läget för lediga butikslokaler i Stockholm

När du har gjort ett urval och sållat agnarna från vetet bör du ha fyra till fem objekt med god potential att välja mellan. Det har nu blivit dags att ytterligare begränsa urvalet av lediga butikslokaler i Stockholm och välja ut ett objekt att förhandla fram ett avtal för. Detta gör du lämpligast genom att göra utvärderingen enligt tre nyckelfaktorer: kostnad, storlek och läge. Då du vid det här laget bör ha satt en budget (gärna en konservativ sådan) samt vet hur stor lokal du behöver, handlar allt om läget.

I samband med att du utvärderar läget för de lediga butikslokaler i Stockholm som nu återstår i ditt urval bör du ta hänsyn till följande saker:

  • Är området tryggt? – Om dina kunder inte känner sig trygga när de ska handla i din butik kommer de att vända sig till en konkurrent.
  • Var finns dina kunder? – Det är viktigt att du känner till var dina kunder befinner sig och rör sig. Detta för att du ska kunna hitta en lokal i ett område där du kan locka till dig din målgrupp.
  • Finns dina konkurrenter här? – Detta kan verka kanske motsägelsefullt, men faktum är att du bör etablera din butik i närheten av dina konkurrenters butiker. Du kan då gynnas av strömningen av kunder till dessa.

 

Genom att förhålla dig till ovanstående punkter bör du kunna göra en träffsäker utvärdering av lediga butikslokaler i Stockholm.

admin