Lagerbolag påskyndar processen att starta bolag

Allt fler svenskar kommer till insikten att arbetsmarknaden har förändrats på senare år. Anställningstryggheten är inte längre lika stark och påtaglig som den tidigare var. Inte heller de förmåner som många arbetsgivare erbjuder sina anställda är vad de borde vara. Det har dessutom blivit allt mindre riskfyllt och krångligt att starta bolag, inte minst tack … Read more…