3d visualisering – Så går det till

3d visualisering – Så går det till

Hur fungerar 3d visualisering och när kan det användas i ett kommersiellt syfte? Med ett tydligt exempel visas hur denna form av grafik är användbar.

Från idé till 3d visualisering

Första steget är en diskussion som förs mellan kunden och konsulten. Detta utifrån vad målet är med den slutgiltiga produkten, budget, tidsram och användningsområde. Det ligger sedan till grund för hur arbetet ska genomföras.

Många gånger har kunden en idé på hur det ska bli men ingen klar bild på hur vägen ska se ut dit. Det är detta som konsultföretaget hjälper till med utifrån deras tekniska kompetens.

Andra steget är att konsultföretaget skapar en 3D modellering som ligger till grund för kommande arbete. Det är med denna modell i grunden som verklighetstrogna bilder skapas. Det kallas för att bilden blir ”fotorealistisk” när det grafiskt försöker efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Vid en första anblick på bilden är det svårt att se om det är skapat eller ett klassiskt foto. Däremot brukar det synas när man tittar extra noga. Oavsett så skapas så naturtrogen bild att det för betraktaren blir en tydlig bild av hur produkten skulle se ut i verkligheten.

Tredje steget är att använda denna 3D modell och visualisera det som önskas. Det kan exempelvis vara en möbel som används för 3d visualisering och som därefter kan placeras i olika digitala sammansatta rum. Det är på detta sätt som stora möbelföretag idag låter kunden möblera köket eller badrummet som planering innan man sätter igång med renoveringen.

Som produktvisualisering

Mot konsument är det vanligt att 3d visualisering används som produktvisualisering. Det kan exempelvis ske som i exemplet ovan där möbler 3d visualiseras och används för att prova på olika inredningsstilar. Det kan även innebära att kunden kan se produkten som ett 3-d objekt i en webbshop. Därmed går det att vrida och vända på den. I vissa fall kan den till och med anpassas i färg och form. Låt kunden…

  • …vrida och vända på en digital produkt
  • …ändra färg och form
  • …placera den i olika sammanhang

Som produktutveckling

Internt på företaget kan 3d visualisering användas inom produktutveckling. Produkten kan anpassas digitalt med färg, form och material. Därmed även testas i olika digitala miljöer och ut mot kund för att se hur kunderna uppfattar den. Allt innan produkten på riktigt behöver tillverkas. Därmed sparas både tid och pengar.

admin