Fördelar och nackdelar med distansutbildning

Att studera på distans kan innebära stora friheter och en hög grad av flexibilitet i livet. Men att gå en distansutbildning kan också ha sina nackdelar. Här reder vi ut både för- och nackdelar med att plugga på en annan plats än just i ett klassrum.

Fördelar med att gå en distansutbildning

Bland dem som studerar på distans så är den allra största fördelen att man har så mycket frihet under själva studietiden. Man kan i de flesta fall välja precis varifrån man studerar, till exempel:

  • hemma
  • på biblioteket
  • i ett annat land ute på resande fot

Man kan också många gånger bestämma själv när man ska studera, och välja den tid på dygnet som passar en allra bäst. När studerandet är så pass flexibelt så väljer många att kombinera sin distansutbildning med ett jobb. Oftast gäller det ett extrajobb, men hur mycket tid över som man har till att jobba beror såklart på vilken takt man studerar på. Man kan också läsa utbildningen som ett komplement till ens arbete. När man går en distansutbildning i Sverige så är man dessutom berättigad till studiestöd från CSN, så länge ens inkomst inte överstiger en viss gräns. Om man har disciplinen till det så är det därför ett rätt bra tillfälle att studera på valfri plats, eftersom att man har både flexibiliteten och pengarna till det!

Nackdelar med att gå en utbildning på distans

En av de främsta nackdelarna med att gå en distansutbildning går egentligen hand i hand med den främsta fördelen. För med den frihet som eleverna ges kommer också en hel del ansvar. Man måste nämligen ha både motivation och självdisciplin för att se till så att man faktiskt verkligen studerar och att man lägger ner de timmar som det krävs för att ta till sig allt studiematerial. Det är viktigt att man skapar sina egna regler och rutiner för när man ska plugga, och såklart också viktigt att man tar rast och belönar sig själv när det går bra. En annan nackdel är att man inte har några klasskamrater. Det kan en del tycka är tråkigt och kan göra själva studerandet rätt ensamt och isolerande. En del tycker å andra sidan att det är väldigt skönt att inte behöva ha en klass.

webmaster