Välja webbyrå som jobbar i WordPress

Det finns flera punkter som avgör viken webbyrå som bör väljas när webbplatsen ska byggas. En är vilket CSS-system de bygger med. Det system som är vanligast över hela världen är WordPress och det finns därmed flera fördelar med att ha en hemsida byggd med detta publiceringsverktyg.

WordPress låser dig inte till en webbyrå

En webbyrå som bygger webbplatser med ett eget publiceringsverktyg har minst sagt ”knutit” till sig kunden extremt hårt. Det är däremot inte något som kunden kanske reflekterar över när webbplatsen beställs. Skulle någon teknisk hjälp önskas måste just denna webbyrå anlitas. Detta oavsett om de är dyra, otrevliga eller inte har rätt kompetens. Det finns ingen annan webbyrå som kan hjälpa till. Om en webbyrå har WordPress CMS som verktyg kan man byte byrå enklare och snabbare hitta plugin för diverse förbättringar.

Nya funktioner extremt snabbt

  • Flexibelt med många plugin
    Det finns tusentals plugin till WordPress. Dessa kan delvis liknas med appar till en telefon. De laddas hem och installeras (ofta gratis) och skapar snabbt en ny funktion på hemsidan. Det kan exempelvis vara en besöksräknare, kontaktformulär, löpande aktiekurser eller väderwidget.
  • Billigare
    På detta sätt behöver inte webbyrån ”uppfinna hjulet” om och om igen. De kan istället söka upp ett passande plugin utifrån kundens önskemål och installera detta på en relativt kort tid. I vissa fall kan kunden själv både ladda hem, installera och aktivera. Detta utifrån vilken funktion som ska implementeras.

SEO utifrån flera aspekter

De flesta publiceringsverktyg har enkla SEO-inställningar och funktioner. På denna punkt har däremot WordPress en betydligt högre nivå. Detta just tack vare flexibiliteten med olika plugin som kan förbättra olika delar av webbplatsens SEO. SEO innebär att optimera webbplatsen så att Google placerar den högre i sökningar.

Används av små som stora

Många privata bloggare använder WordPress utifrån att det är så enkelt system att hantera – inte minst gällande bloggande. Samtidigt finns det mycket stora internationella företag som har sin webbplats byggd på WordPress. Det påvisar att systemet är skalbart. En webbyrå kan använda WordPress oavsett kundens önskemål gällande skalbarhet, ekonomi och funktion.

Ett stort Community skapar säkerhet

Flera gånger per år uppdateras systemet, vilket ofta sker helt automatiskt. Det är uppdateringar som bland annat sker utifrån buggar och säkerhetsmissar som användare angett till dess Community. Dessutom är allt i open source vilket innebär att koden kan granskas av vem som helst – vilket skapar en ytterligare nivå av säkerhet.

webmaster