Välja aggregat när du ska bygga bastu

Ett bastuaggregat är själva hjärtat när du ska bygga din bastu. Här kommer några tips att tänka på under bastubygget.

När du ska bygga bastu är bastuaggregatet en av alla de saker du måste tänka på. Det finns olika typer av bastuaggregat. Det är viktigt att aggregatets effekt ställs in efter hur stor bastun är samt hur bastun är byggd. Om bastun till exempel är byggd med mycket glas eller med material som klinker eller kakel så kommer det att krävas att aggregatet ställs in på högre effekt. När du ska bygga bastu bör bastuaggregatet installeras av en person som kan sin el, alltså av en behörig elektriker. Det mesta när det gäller att bygga bastu kan du göra själv men här bör du ta in en professionell yrkeskunnig för att hjälpa dig med el-installationen. Det handlar om att avgöra vilken typ av ledningsarea som bör användas samt vilken storlek gruppsäkringarna ska vara. Många bastuaggregat är utrustade med ett skydd om ditt aggregat skulle bli överhettat. Om ett aggregat skulle bli överhettat så är anledning troligtvis att något fel begåtts under bastubygget. Det kan vara att ventilationen inte är fullgod eller att aggregatet har placerats på fel sätt. Det kan även vara att stenmagasinet har fyllts på ett felaktigt sätt. Om ett temperaturskydd har utlösts så måste det troligtvis återställas av en fackman.

Stenen i aggregatet när du ska bygga bastu

Stenen i aggregatet bör vara av ett material som kallas diabas. Det är en slags sten som är mycket tålig för både kyla och värme och snabba skillnader mellan dessa temperaturer. En mycket viktig faktor när du ska bygga bastu är just hur stenen fylls på i själva aggregatet. Som vi nämnde ovan kan temperaturskyddet utlösas om stenen har fyllt på på ett felaktigt sätt så se till att göra rätt från början. Följ instruktionerna noggrant för just ditt bastuaggregat. Om din bastu används ofta så bör du rengöra stenen någon gång om året genom att dammsuga bort småsten och ta bort kalk som samlats i aggregatet. Om sten är defekt bör den bytas ut mot ny. Lycka till med att bygga din bastu!

webmaster