Avfuktning på vinden

Att avfuktning behövs på vinden är en effekt av att många svenskar isolerat vinden för att spara energikostnader. Att föra bort fukt från vinden är viktigt för att förhindra mögel och fuktskador i ditt hus.

I en normal villa så kan uppemot en femtedel av värmen i huset gå till spillo genom vinden. För att hålla nere värmekostnader så är det en god idé att isolera vinden, men om du isolerar vinden så ökar luftfuktigheten och du kan behöva fundera på någon metod för avfuktning på vinden. Att installera en avfuktare på vinden är en säker metod för att hålla fukten borta. Det finns termiska avfuktare och sedan finns det sorptionsavfuktare. En termisk avfuktare ventilerar din vind enbart när det är torrare luft ute än inne. Det betyder att du undviker att få in fuktig luft på din vind eftersom ventilationen enbart för in torrare luft. En sorptionsavfuktare fungerar istället så att den kör den fuktiga luften genom ett filter som tar bort fukt ur luften. Nackdelen med denna metod av avfuktning är att utrymmet där avfuktaren står måste vara tätt och det är ju sällan ett vindsutrymme. Det som händer då är att avfuktaren går onödigt mycket och drar onödigt mycket energi.

Avfuktning på vind förhindrar mögel

På omkring tre fjärdedelar av alla vindar i Sverige har man problem med fukt eller mögel av något slag. När svenskarna blivit mer medvetna om hur man kan minska energiåtgången så har många isolerat sina vindar. Uppvärmda vindar har i sin tur lett till att vinden blivit en gynnsam miljö för fukt och mögel. Fukt på vinden skapas oftast genom att fukt kommer upp genom vindbjälkslaget från boytan under och sedan kondenserar mot insidan av taket. Fukt kan även komma utifrån när taket är kallare än omgivningen på din vind, då bildas det kondensdroppar som gör vinden fuktig och det leder i sin tur till mögel. Efter vintern när det blir varmare temperatur måste en vind snabbt torkas ut med hjälp av någon slags avfuktning. Mögel börjar växa i fuktiga miljöer så snart temperaturen stiger över fem plusgrader.

webmaster