Vad innebär direktkremation?

Direktkremation innebär i korthet att man har en begravning utan ceremoni. Det ger en snabb begravning till ett betydligt lägre pris än en klassisk begravning med ceremoni. Direktkremation blir allt vanligare vilket även syns i utbudet hos begravningsbyråerna. Idag är det flera som marknadsför sina tjänster just mot att de har direktkremation.

Billigare än med ceremoni

En orsak att välja direktkremation är priset. Det som framförallt drar upp priset för en begravning är hyra av lokal, kista, blommor, sång och minnesstund med tillhörande mat. Men allt detta väljs bort vid direktkremation vilket även är orsaken till att det ofta benämns som ”begravning utan ceremoni”.
Det går att beställa direktkremation för 6 – 8 000 kr vilket ska jämföras med kostnaden för en genomsnittlig begravning på ca 23 000 kr. Det väljs däremot främst om den avlidne önskat att kremering ska ske direkt och att någon ceremoni inte ska hållas. Det kan vara av allt från ideologiska skäl till att man vill att arvet ska bli så stort som möjligt.

Ceremoni i hemmet eller vid ett senare tillfälle

En annan orsak till att välja direktkremation är om den avlidne har släktingar över hela värden. I och med att Sverige har en lag som begränsar hur länge det får dröja till begravning kan man inte vänta hur länge som helst. Kan inte alla vara med på ceremonin kan det lika gärna hållas vid ett senare tillfälle. Kanske vill man ha ceremonin i hemmet eller i den avlidnes bostad.

Kista, transport och administration ingår

Om denna begravningsmöjlighet väljs ingår generellt tre tjänster vilka är:

Kistan – En speciell kremationskista som är betydligt billigare än kista som används vid ceremoni. Den avlidne transporteras i kistan till krematoriet.
Transport – Det är begravningsbyrån som transporterar den avlidne till bårhus och sedan till krematoriet.
Administration – Det kan vara administration kring gravsättning, kontakt med kyrkogårdsförvaltningen med mera.

Självklart kan begravningen helt anpassas efter de anhörigas önskemål. I grunden finns ofta en färdig lösning med de flesta begravningsbyråer kan anpassa tjänsten. I grunden handlar direktkremation alltså om att välja bort ceremonin kring begravningen vilket kan ske av flera olika orsaker.

webmaster