En professionell moderator tar paneldebatten till en ny nivå

Paneldebatter kan ofta vara ganska svåra att få till på ett riktigt bra sätt. I sina bästa stunder kan de vara riktigt, riktigt bra. Samtidigt kan de också bli väldigt misslyckade om inte förutsättningarna är de bästa. Och hur lyckad en paneldebatt blir hänger till stor del på en person: moderatorn. Därför kan det ofta löna sig att anlita en professionell moderator istället för att låta en amatör sköta den biten.

Därför bör din paneldebatt ledas av en professionell moderator

Det finns flera skäl till varför du bör anlita en professionell moderator till din nästa paneldebatt. Ett proffs brukar till exempel ta för vana att:

  • Göra ordentliga efterforskningar på ämnet. För att bli en riktigt duktig moderator behöver man förbereda sig ordentligt. Därför brukar de proffs som leder de mest lyckade paneldebatterna ofta ta sig ordentligt med tid att göra egna efterforskningar på ämnet och komma väl förberedd till tillställningen.
  • Träffa paneldeltagarna innan debatten. Det kan också vara värt att låta moderatorn träffa de olika paneldeltagarna innan debatten börjar. Om inte annat kan ett sådant möte ske digitalt eller via telefon. Fördelen med detta är att bättre kunna förbereda diskussionen och bättre förstå de olika deltagarnas åsikter och ståndpunkter.
  • Hålla sig neutral. Det är viktigt att moderatorn har just en modererande roll i paneldebatten. Det betyder att han eller hon ska hålla sig neutral och inte ta någon deltagares sida. Moderatorn ska inte heller yttra sina egna åsikter i frågan utan istället låta diskussionen flyta på ett bra sätt. På så vis får åhörarna ur mesta möjliga av debatten.

Moderatorn är värd sin vikt i guld

För att summera det hela kan det vara svårt för den oerfarne att leda en paneldebatt. Därför är det ofta fördelaktigt att ta hjälp av en professionell moderator. En sådan person har såväl erfarenhet av att leda denna typ av diskussioner. Han eller hon har också de personliga egenskaper som krävs för att lyfta fram diskussionen och ta hela tillställningen till en ny nivå. Därför är personen vanligtvis värd sin vikt i guld när det kommer till hur lyckad tillställningen blir med respektive utan honom eller henne!

webmaster