Guldpris – Vad du behöver veta om guldmarknaden

Vad är guldmarknaden? Guldpriset och dess roll vid investeringar är viktiga ämnen för alla individer och institutioner. Detta gäller särskilt för dem som är intresserade av att bevara förmögenhet och skydda sina tillgångar mot inflation. Även under perioder med hög inflation har guld visat sig behålla värdet. Naturligtvis fluktuerar guldpriset, men sällen till den grad att det går att jämföra med traditionell valuta som SEK eller USD.

När handlar man till bäst guldpris?

De viktigaste månaderna för handel med guld är september, december och februari. Perioden september-november kallas ”guldhandelssäsongen” och månaderna december-februari kallas ”vintermånaderna”. Många investerare tänker på guld som en investering året runt, men priset är mer volatilt under sommarmånaderna, då det är mindre sannolikt att det handlas.

Guld som en investering

Att investera i guld är ett utmärkt sätt att skydda sin förmögenhet. Till skillnad från aktier, obligationer eller fastighetsinvesteringar är guld en inflationsskyddad värdehandling. Och till skillnad från valuta kan guld inte devalveras eller förändras av regeringar eller banker. Med tiden gör detta det till ett attraktivt investeringsalternativ. Guld är också en råvara med ett inneboende värde.

Det innebär att metallen har ett pris som baseras på marknadsfaktorer som utbud och efterfrågan. Guldpriset påverkas av många faktorer, bland annat förväntningar på ekonomisk tillväxt och inflation. Federal Reserve reglerar till exempel räntorna och påverkar penningutbudet i ekonomin. Detta påverkar i sin tur efterfrågan på guld från investerare som är oroliga för inflation.

De viktigaste riskerna med att investera i guld

Guld är ett utmärkt investeringsalternativ, men det är också ett riskfyllt alternativ om man handlar till hög premie. Investeringar i guld skall därför inte vara kortsiktiga utan hållas över längre tidsrymd. Detta minimerar riskerna för att höga premier skall påverka värdet negativt. Guld är en råvara, vilket innebär att dess pris bestäms av utbud och efterfrågan. Och som alla råvaror kan dess pris påverkas av ekonomiska faktorer. Investerare bör vara medvetna om riskerna med att investera i guld och förstå de potentiella vinsterna.

Guldpris kan påverkas stort av inflation, men sällan till det sämre för investeraren. Vill man handla smycken för att använda och förgylla tillvaron, kan priset dock tidvis framstå som högre än annars.

webmaster