Bergvärme – så fungerar det

Det finns många olika uppvärmningssystem att välja mellan om man bor i hus och bergvärme är ett av de mer effektiva och miljövänliga alternativen. Med hjälp av solen och solenergin som lagras i berg kan man få värme i sitt hus genom att borra ett hål i berggrunden och koppla in en värmepump. Låter det avancerat? Inte alls!

Bergvärme – så fungerar det

Energibehovet avgör hålets djup

Man brukar säga att man ”borrar efter bergvärme” och hålet i berggrunden brukar vara mellan 50 – 200 meter djupt beroende på husets energibehov. Alltså ju mer värme man behöver förbruka desto djupare behöver hålet vara. När hålet är klart lägger med ned en slang innehållandes vatten och frostskyddad vätska som sedan kopplas till själva värmepumpen som sitter inne i huset.

Uppvärmningen

Slangen med den innehållande vätskan som placeras i hålet värms upp av den lagrade solenergin som finns i berggrunden, och vätskan pumpas upp till värmepumpen som innehåller ett köldmedium. När vätskan kommer i kontakt med detta bildas ånga, som i sin tur hamnar i en kompressor. Här stiger temperaturen upp till 50 grader innan den skickar ut värme till husets element. Ett måste för att kunna installera bergvärme är alltså vattenburna element så att värmen kan transporteras runt. Värmepumpen drivs av el men går även att koppla till energi utvunnen via solceller så man kan, om man vill, skapa en uppvärmning som är i stort sett helt baserad av solens energi.

Hållbart och ekonomiskt

Installationen av bergvärme är dyr jämfört med andra värmesystem men driftkostnaderna blir betydligt längre än att elda med exempelvis olja eller pellets, och i det långa loppet tjänar man igen pengarna man investerat. Livslängden för systemet är också väldigt lång då en värmepump av god kvalitét håller någonstans mellan 15 – 20 år och borrhålet är brukbart i upp till 50 år.

Att sätta in bergvärme är givetvis inget man kan göra själv utan man måste anlita en firma som kan utföra jobbet. När allt sedan är på plats sköter uppvärmningen sig själv, utan att släppa ut en massa rök eller andra miljöfarliga ämnen. Den enda resursen man förbrukar är el, som krävs för att pumpen ska fungera, men i övrigt är det ett skonsamt alternativ ur miljösynpunkt.

Vänta inte på att investera i för framtiden, kontakta www.bergvarmestockholm.com redan idag.

admin