Assistansföretag i Västra Götaland

Mariestad är en stad i Sverige med omkring 10 000 invånare. Staden ligger i Västra Götalands län och är en historisk plats. I Mariestad finns det vid behov möjlighet att få personlig assistans av ett assistansbolag. För att få denna hjälp måste man uppfylla vissa krav och ansöka för att få detta beviljat..

Hur söker man personlig assistans

För att ansöka om grundläggande personlig assistans ska man söka hos kommunen eller försäkringskassan. Man kan få hjälp av en handläggare med ansökan och få reda på vilka formulär som bör fyllas i. När alla formulär har fyllts i ska dessa utredas och sedan beviljas om man har rätt till assistansen. I dessa dokument bör man berätta om sin situation och vad man behöver hjälp med. Som stöd behöver handläggaren också ett intyg från läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped eller andra läkare. Man måste tillhöra någon av de grupper som via lagen har rätt till tjänsten, personlig assistans. Om utredningen visar att man har rätt till assistans utreds hur många timmar som kommer behövas för att klara de grundläggande behoven.

Här finns snabb information om personlig assistans i Västra Götaland.

Få hjälp att söka

Under de senaste åren har det skett en del förändringar i lagar och dokument. För att lättare ansöka erbjuder vissa assistansbolag hjälp med processen. Efter att man sökt hjälp kommer någon från Mariestads kommun eller försäkringskassan ta kontakt för att göra ett hembesök. När man får hjälp med ansökningen hjälper assistansbolaget till med att uppskatta hur många timmar man ska söka assistans för. Med en väl genomförd ansökan är det lättare att få den godkänd och hela processen blir enklare och mindre stressig.

Vad är personlig assistans

Personlig assistans innebär att någon eller några personer hjälper till med sådant som en annan person inte klarar av att göra själv. Assistenterna hjälper till med det som kallas grundläggande behov. De kan vara sådant som att klä på sig, gå på toaletten, tvätta sig, handla och städa. De kan även hjälpa föräldrar med ett barn som behöver assistans. Den eller de personer som hjälper till som personliga assistenter är anpassade efter varje person med behov. Personen som behöver assistansen får välja vem som ska vara assistent och hur stödet ska se ut så långt som möjligt. Båda vuxna upp till 65 år och barn har rätt till personlig assistans om de uppfyller kraven. Att assistera innebär dock inte bara att hjälpa utan att faktiskt assistera. Det ger möjlighet för en person att få agera själv och att upptäcka nya intressen utifrån sin assistans förmåga och tolkning.

admin