Vad innebär en neuropsykiatrisk undersökning?

En Neuropsykiatri undersökning är en neurologisk undersökning som utförs för att ta reda på vad som händer inne i hjärnan och vad som orsakar utmaningar. Testerna används för att utvärdera patienter med neurologiska tillstånd, hjärnskador eller hjärntumörer. De flesta neuropsykiatriker kommer att använda en mängd olika tekniker för att bilda en uppfattning  om situationen. En enkel neuropsykiatrisk studie kommer bara att ta cirka femton minuter men kan ta längre tid beroende på nivån av neurologiska skador. Din läkare kommer förmodligen vill göra några okulära undersökningar.

I undersökningen kommer läkaren att titta på hur patientens ögon rör sig. Detta inkluderar kontroll för att se om dina ögon rör sig tillsammans. Om det finns problem med dina ögon, kan de också undersöka din syn genom att ställa frågor om saker som hur dina ögon anpassa sig till ljus och om du kisar när du läser något. Visuell inspektion kan också omfatta att titta på hur dina ögonrörelser påverkar din förmåga att fokusera. Om det finns ett problem med din visuella funktion, kan din läkare vilja kontrollera om du kan fokusera dina ögon utan att använda din perifera seendet. Om du har synproblem, kan din läkare kan vara intresserad av att undersöka på djupet.

Neuropsykiatri och nya undersökningsformer

Neuropsykiatriska undersökningar används dessutom för att avgöra om en patient har neurologiska sjukdomar som epilepsi, stroke eller till och med Alzheimers. Genom att undersöka en patients ögon kommer läkaren att kunna avgöra om patienten har ett neurologiskt tillstånd eller inte och om han eller hon kanske kan få bättre syn om han eller hon hade problemet korrigerat. Det finns ingen specifik tid för en neuropsykiater öga undersökning. I allmänhet kan dock en undersökning påbörjas omkring fyra till sex veckor efter att en skada eller sjukdom har inträffat, även om den kan fördröjas upp till fem månader.

Medan en synundersökning är en viktig del av neuropsykiatrisk, är det bara en del av ekvationen. Du måste tala med din läkare om ditt tillstånd och eventuella mediciner du tar. för att ta reda på vilka åtgärder du kan vidta för att se till att din syn fungerar som den ska igen och att du har möjlighet att köra, ta hand om dig själv eller leva ett normalt liv utan komplikationer.I  Sverige finns branschorganisationer inom neuropsyktiatri.

webmaster