Vad gör en fastighetsjurist?

En fastighetsjurist arbetar, som namnet antyder, med juridiska frågor som för olika typer av fastigheter och boenden. En stor del av arbetet går ut på rådgivning men det finns också andra delar, som till exempel när fall behöver prövas i domstol när en tvist mellan två parter uppstått. Nya ärenden kommer löpande och både privatpersoner, företag och föreningar kan ha nytta av den här typen av jurister någon gång.

Juridik relaterad till boenden

Den som arbetar som fastighetsjurist möter många olika ärenden. Det är ett varierande yrke där man i första hand arbetar med juridiska rättsfrågor inom just det här specifika området. Vad det sedan rör sig om kan variera väldigt mycket, alltifrån att hjälpa till att skriva ett avtal mellan köpare och säljare till en bostad till svåra tvister som tas upp i rätten.

Fastighetsjuristen är väl insatt i dom lagar och regler som finns och kan med sin kunskap medla mellan olika parter för att försöka komma fram till en lösning.

Vanliga fall

Några vanliga fall som en fastighetsjurist kan komma i kontakt med är till exempel när en privatperson hamnat i tvist med en hantverkare. Kanske rör det sig om ett fuskbygge eller att hantverkare inte håller vad denne lovat. Även tvister gällande dolda fel är väldigt vanligt samt försäkringsärenden kring vattenskador och andra vanligt förekommande problem i olika typer av fastigheter.

Fastighetsjuristen fungerar då även här som en slags medlare mellan dom olika parterna och kan man inte lösa problemet tillsammans kan man ta det vidare till domstol. Det är också vanligt att man finns med som stöd och medlare vid stora fastighetsaffärer där man förhandlar med både köpare, säljare och mäklare.

Rådgivning för privatpersoner och föreningar

En annan vanlig arbetsuppgift för en fastighetsjurist är att fungera som rådgivare i en mängd olika frågor. Det är bland annat vanligt att man både rådgör och hjälper till att skriva avtal när någon ska köpa eller sälja en privat bostad men man fungerar även ofta som rådgivare till bostadsrättsföreningar.

Ofta är det i samband med att stambyten eller andra stora åtgärder eller förbättringar planeras på fastigheten, där man kan behöva juridisk hjälp innan processen kan sätta igång. Att ta hjälp av en fastighetsjurist är i många fall nödvändigt, så att man med säkerhet vet både vilka rättigheter och skyldigheter man har.

webmaster