Stambyte öppnar upp renoveringsmöjligheter

När stambyte sker på en fastighet behöver stora delar av badrum, tvättstuga och andra våtrum rivas ut. Under 2 – 3 månader är bostaden en stor byggarbetsplats. För många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare öppnar stambytet upp en möjlighet att genomföra andra renoveringsåtgärder. Att samköra detta har flera fördelar. Är det värt att göra flera renoveringar på en och samma gång? Självklart beror det på vilka renoveringar det handlar om men när ändå badrummet är utrivet och vissa väggar borttagna öppnas möjligheten till andra renoveringar. Tillfällen som innebär att kostnaden kan hållas nere.

När rören ändå är frilagda

Stambyte betyder att alla stamrör byts ut. För att nå dem behöver flera väggar rivas ner och inte minst i badrum och tvättstuga. När rören nu är frilagda kan de bytas ut – men man kan även passa på att dra om dem. Önskar man göra om något i badrummet så är det alltså värt att ”passa på” när ändå hela badrummet dras ut och renoveras. Det är ingen större kostnad, i sammanhanget, att flytta en golvbrunn, duschen eller toaletten. Kostnaden att göra detta vid en stamrust blir därmed betydligt mindre än om det hade skett när badrummet är uppbyggt.

Stora renoveringar för bättre offert

Flera bostadsrättsföreningar brukar se över andra renoveringsbehov i samband med att en stamrust beställs. Det kan exempelvis vara renoveringar av taket eller byte av fönster. Dessa renoveringar har ingen direkt koppling till stamrusten men ju större projekt som föreningen beställer offert på desto bättre pris brukar kunna ges.

Byggföretagen är på plats

Eftersom byggföretaget är på plats och genomför en stor renovering i flera lägenheter på en gång kan de även genomföra andra renoveringar. Därmed tar man vara på tiden och kan effektivisera arbetet vilket i längden även innebär lägre priser för föreningen.

Ett företag – Ett arbete

En av de största fördelarna med att anlita samma byggföretag för stamrust och andra renoveringar är att föreningen bara behöver ha kontakt med ett enda företag. Oavsett fråga, offert, garanti eller annat så vänder man sig till samma företag och samma kontaktperson. Det behöver alltså aldrig uppstå några diskussioner om vilket företag som är ansvarig för de olika delarna inom renoveringen. Med bättre pris, enklare logistik och tydligare ansvarsfördelning finns alltså flera fördelar.

webmaster