Utbildning för elevskyddsombud

Genom sin skolgång har man en mängd rättigheter som är väldigt viktiga att förstå och vara medveten om. Skolklasser kan skapa inflytande genom att välja ett elevskyddsombud som ska representera alla elever och föra deras talan angående arbetsmiljön på skolan. Det är viktigt att elevskyddsombudet väljs av årskursen genom en demokratisk process. För att ytterligare säkerställa att elevskyddsombudet kan lyckas väl och samtidigt känna sig bekväm i sin roll bör denne genomgå en utbildning.

Detta säger arbetsmiljölagen

I Sverige säger arbetsmiljölagen att elever från och med årskurs 7 bör välja elevskyddsombud som ska värna om och skydda elevernas rättigheter. Enligt samma lag har denna representant dessutom laglig rätt till utbildning och detta bör man bli informerad om. Utbildningen kan hjälpa elevskyddsombudet att bättre förstå sin roll och på detta sätt kunna agera på bästa sätt i sitt uppdrag. Det är mycket viktigt att alla elever i en årskurs är medvetna om vilka som är elevskyddsombud och att de har möjlighet att framföra önskemål och kritik till dessa personer.

Fördelar med att utbilda sina elevskyddsombud

Det är viktigt att komma ihåg att ett elevskyddsombud är ett barn som ska föra andra barns talan ofta inför vuxna människor. Detta kan vara en svår uppgift och därför bör man bedriva ett arbete för att underlätta för elevskyddsombuden. Utöver att känna till regler kring arbetsmiljö bör dessa personer också känna till skollagen och läroplanen. Det finns en mängd fördelar med att informera om dessa saker genom utbildning:

  • Elevskyddsombudet blir mer bekväm i sin roll
  • Arbetsmiljön på skolan kan förbättras
  • Elevskyddsombudet förstår regler och rättigheter bättre

Detta får man lära sig

En utbildning för elevskyddsombud ger deltagarna inblick i en mängd olika ämnen som är viktiga för uppdraget. Exempelvis får man lära sig om arbetsmiljölagen och vilka regler som faktiskt gäller. Man får även lära sig om vikten av en god arbetsmiljö och varför man som elevskyddsombud bör ta sitt uppdrag på största allvar. Detta är något som är särskilt viktigt för att se till att ombudet lägger ner tid och energi på sitt arbete. Man lär sig även om skolans roll och vilket ansvar den har för att elevernas fysiska och psykiska arbetsmiljö ska vara den bästa möjliga.

webmaster