Truckutbildning Stockholm

Att gå en väletablerad truckutbildning i Stockholm är en viktig investering för framtiden för alla som vill jobba med truck. Att ha rätt utbildning och kompetens är avgörande för att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om truckutbildning i Stockholm.

Olika truckkort i Stockholm

Det finns flera olika truckkort man kan ta för olika typer av truckar. De vanligaste är truckkort A1, A2, B1, B2 och C1. Vilken utbildning du behöver beror på vilken typ av truck du ska köra. Truckkort A1 och A2 gäller för mindre truckar, till exempel små eltruckar och handtruckar. B1 och B2 gäller för mellanstora truckar som motviktstruckar och smalgångstruckar. C1 gäller för de största truckarna, till exempel reachtruckar och teleskoplastare. Innan du börjar en truckutbildning i Stockholm är det viktigt att ta reda på vilket kort du behöver för just den trucken du ska köra. På så sätt får du rätt utbildning från början.

Så går truckutbildningen till

Truckutbildningen i Stockholm består av både teori och praktik. Den teoretiska delen omfattar bland annat kunskap om olika truckmodeller, säkerhet, lasting och transport av gods. Här lär du dig de regler och lagar som gäller för truckförare. Den praktiska delen sker ute på övningsbana eller i verklig miljö. Här får du prova på att köra olika typer av truckar under övervakning av en instruktör. Du tränar på att lasta och lossa gods, backa och svänga med mera. Instruktören bedömer när du är redo att köra trucken på egen hand.

Så lång tid tar truckutbildningen

Hur lång tid truckutbildningen tar beror på vilket kort du ska ta. Generellt sett är utbildningstiden för de mindre korten A1 och A2 cirka 3-5 dagar. För B1 och B2 handlar det om 5-10 dagar. Den mest omfattande utbildningen för C1-kortet är upp mot 15 dagar. Vissa delar av utbildningen kan ske via distansstudier. Det gäller framförallt den teoretiska delen. Men den praktiska delen måste ske på plats tillsammans med instruktör. Tänk på att avsätta tillräckligt med tid för att hinna bli bekväm med att köra trucken innan examination.

Så går examinationen till

För att få ett truckkort i Stockholm måste du klara både en teoretisk och en praktisk examination. Den teoretiska delen sker skriftligt eller via dator, beroende på utbildningsföretag. Här testas dina kunskaper om regler, lasting, truckmodeller och säkerhet. Den praktiska examinationen sker i trucken ute på bana eller i verklig miljö. Examinatorn tittar på hur du klarar av att köra trucken, lasta och lossa gods. Du måste visa att du behärskar trucken och klarar av momenten på ett säkert sätt. För att få godkänt krävs att du klarar både den teoretiska och den praktiska delen. Då får du ett truckkort som är giltigt i 5 år.

Så förnyar du ditt truckkort

Truckkortet måste förnyas vart 5:e år genom att göra om både den teoretiska och den praktiska examinationen. Det är viktigt att gå en repetitionsutbildning inför förnyelseexaminationen. Regler och rekommendationer uppdateras kontinuerligt, så det gäller att hålla sig à jour. Många arbetsgivare erbjuder repetitionsutbildningar inför förnyelse av truckkort. Det kan även vara bra att boka in sig för körträning några pass för att fräscha upp sina praktiska kunskaper. På så sätt kan du gå upp till förnyelseexaminationen väl förberedd och trygg i din kompetens.

Så hittar du rätt truckutbildning i Stockholm

Det finns många aktörer som erbjuder truckutbildningar i Stockholm. Se till att välja ett utbildningsföretag som är certifierat av SWETRA eller Säkerhetsföretagen. De har rätt kompetens och utrustning för att hålla hög kvalitet på utbildningen. Jämför gärna priser mellan olika utbildare. Vissa arbetsgivare står för kostnaden om du ska ta truckkort för ett visst jobb. Se också till att utbildningen passar just dina behov och den typ av truckkort du behöver.

webmaster