Konferens vid herrgård

De företag som på ett snabbt och effektivt sätt vill åstadkomma stora förändringar i verksamheten, kan vinna en hel del på att investera i en konferens där alla inblandade i verksamheten kan ses och diskutera under informella former. I allmänhet kan man komma fram till enkla och bra lösningar när man samarbetar och alla gör sitt yttersta för att nå resultat. I vardagen är det lätt hänt att man tappar styrfart och fokus i och med att det kan vara mycket som skall göras för att hålla igång verksamhetens avdelningar. Under en konferens har man möjlighet att helt och hållet rikta sin koncentration mot en specifik del av företaget. I dessa lägen kan man vara betydligt mer effektiv än annars och det är också trevligt att komma bort från kontoret en stund!

I Sverige finns det en hel del konferensanläggningar som välkomnar företag från hela världen. Även om flertalet konferenser sker i Stockholm, är landsdelen mindre viktig nu för tiden. I allt högre grad rör det sig istället om att få kontakt med en trevlig herrgård eller konferensanläggning som innebär bra förutsättningar!

Det finns ett större antal herrgårdar runt om i landet och många av dessa fungerar nu som konferensanläggningar. För de som vill åka på konferens är miljön och maten viktiga delar som inte bör kompromissas med. Därför har intresset gått från att tidigare handla om städer till att beröra anläggningar. För att komma tillrätta med konferensen rekommenderas denna text om herrgårdar och konferensbokningar.

Spa och njutning

Förutom att njuta av charmen i slott och herrgårdar, finns ofta önskan om att få njuta av tillvaron även under konferensen. De som kan erbjuda provsmakningar, massage, relaxavdelning eller SPA, är ofta populära! Bland de många herrgårdar och andra konferensanläggningar som finns tillgängliga för bokning är SPA någonting som blivit allt vanligare. Det finns, internationellt sett, en lång tradition av att ta beslut under bad och avkoppling. Lite i stil med stereotypen som innebär att beslut tas på golfbanan.

För de som vill hålla en konferens där alla får ta del av någonting njutbart mellan jobb-passen, är herrgårdar med SPA en utmärkt idé! Flera av landets konferensanläggningar ligger utanför städerna och har golfbanor i anslutning. Dessa ger deltagare frihet att ligga i en pool, spela golf, eller för all del hålla möten! För information om SPA-konferens finns spakonferenser.se där tips och artiklar regelbundet postas för intresserade.

 

Upplägg för en kick-off

Att boka in hela företaget för en rolig och intressant kick-off är någonting som kräver en hel del erfarenhet eller kanske ett väldigt intresse för teambildning och aktiviteter! Det finns en rad företag som kan visa på en hel del förbättringar efter en stor kick-off och det är inte längre fråga om en utgift som man tvingas hålla med som arbetsgivare. Istället har kick-off blivit en investering som gör att man får alla möjligheter att se företaget förbättras och stämningen att bli allt mer hjärtlig. Det kan låta som en hel del ord och lite verkstad för den som inte har någon bakgrund inom kick-off och teambildning, men det är goda resultat man vinner genom att bjuda lite extra. Helt klart kan en kick-off vara det som gör att man inte bara uppnår de mål man har tänkt sig, utan att man också får kraft att nå ännu högre och bli ännu mer.

Årets kick-off

När man skall boka in en kick-off är det viktigt att man har alla med sig. Det är inte roligt om någon inte kan vara med! Detta är en av orsakerna till att man gärna får vara ute i god tid och tala om att det kommer att bli en kick-off även denna period. Har ni haft flera bra kick-off tillfällen tidigare kommer nog de allra flesta att göra vad de kan för att kunna vara med! Om inte, har ni alla möjligheter att börja på en tradition som kan komma att bära er hela vägen in på nästa verksamhetsår. Det finns en hel del företag som blygsamt började hålla kick-off i samband med att större kunder anlita företaget. Därefter har kick-off blivit någonting av en höjdpunkt varje säsong. Det är inte för inte man kan se allt fler företag ta sitt ansvar för stämningen på jobbet. Det medför också att man vill arbeta på just detta ställe och ingen annanstans. Om vi skall börja räkna på vad man kan vinna på att hålla en bra kick-off och på att ta sitt ansvar, kommer listan av fördelar bli stor! Att slippa rekrytera i tid och otid utan att istället ha ett bra team som vill stanna kvar, är någonting som alla kan vinna på. Inte minst det företag det gäller!

Rätt anläggning för konferens

Åtskilliga kursgårdar och konferensanläggningar finns tillgängliga för bokning och det är inte alltid lätt att hitta någonting som funkar för alla inblandade. Bland de många webbplatser som finns inom denna bransch, har mötesbranschen.se kommit långt i att kartlägga och rekommendera anläggningar. Via webbplatsen du finner här visas några av Sveriges främsta anläggningar med inriktning mot såväl mat som SPA.

Aktiviteter

När ni skall hålla er kick-off är det bra om ni har tänkt ut någonting roligt att göra tillsammans. Det är viktigt att man har saker att uppleva för att man skall bli bättre vänner med varandra. Samtal och middagar har en viktig funktion, men ofta är det bra att göra saker tillsammans. Det kan vara alltifrån tävlingar till att bygga någonting tillsammans, vara i naturen eller hitta på någonting annat. Allting handlar om att ni skall göra det tillsammans! Om man väl har klart för sig att det är just detta att vara med varandra som är i fokus, kommer resten att ordna sig ganska naturligt. I vilket fall i de flesta situationer.

När ni skall boka in er på någon anläggning för att hålla er kick-off är det bra om ni har tagit med allting i beräkningarna. Det skall finnas transport, bokade rum, samt någonting att göra under vistelsen. Däremellan är det inte fel att också ha med lite arbete som kan handla om en föreläsning eller genomgång av någonting. Det viktiga är att det blir någonting annat än det man alltid gör till vardags. För en ledningsgrupp kan det vara intressant att göra övningar som påminner om produktionen och för medarbetare kan det vara intressant att se på det hela ut ledningsögon. Allt handlar då om att få en bättre inblick i vad andra gör för att se helheten. Att inte bara arbeta monotont utan att också få en bild av vad det hela går ut på och varför man behöver varandra, kan tyckas som en självklarhet för vissa. För andra personer är detta ingalunda någonting som varit i tankebanorna men som man kan testa för att berika sin kick-off.

Golf och möten

Att mötas på golfbanan är någonting lika klassiskt som det är vanligt. Det är inte för inte som bilden av företagsledare på golfbanan blivit nästintill en symbol för resultat. Det finns många konferensanläggningar som anstränger sig för att kunna erbjuda en kombination av golf och möten i harmonisk balans. Samtidigt är det svårt att hitta vilka av alla dessa konferensanläggningar som bäst kan motsvara kraven från verksamheten. Denna webbsida, golfkonferens.nu, har samlat ett flertal bra anläggningar som alla jobbar med golfaspekten inom konferens.

Kommunikationen till alla avdelningar

Skulle man arbeta på en arbetsplats med en uppsjö avdelningar är det bra om all information går ut till alla. Detta gör att man inte bara har någonting att samlas kring utan att man också kan diskutera inbördes om vad man skulle vilja få ut av den kick-off som skall hållas. Att alltid kommunicera och att låta samtalet ta sin plats, är någonting som kan bidra till en hel del positiva effekter inte bara i verksamheten utan även för egna funderingar om saker.